• Space
  • Space

A.S.I. Klub Plzeň

člen celostátní organizace Asociace strojních inženýrů ČR


Asociace strojních inženýrů (A.S.I.) je dobrovolné stavovské sdružení, založené na vysoké odbornosti a osobních kvalitách svých členů, především strojních inženýrů. Její historie sahá až do roku 1991, kdy v Praze vznikla. U jejího zrodu stáli významní odborníci ze strojních fakult VŠ a ze závodů, kteří chtěli navázat na slavné tradice čsl. Spolku inženýrů a architektů – SIA.

Činnost Asociace je založena na aktivitách jednotlivých klubů, vzniklých při vysokých školách, výzkumných a projekčních ústavech i výrobních závodech, které mají vlastní právní subjektivitu:

Klub Praha – Strojní fakulta ČVUT Praha,
Klub Brno – Strojní fakulta VUT Brno,
Klub ESIS Brno – Ústav fyziky materiálů AVČR,
Klub Plzeň – Škoda Power Plzeň,
MI Pardubice a Česká Třebová – Dopravní fakulta JP Univerzity Pardubice,
Klub Most – VÚHU Most.

Dodnes si Asociace klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství a strojírenství, podporovat výměnu zkušeností v oboru a posilovat postavení strojních inženýrů ve společnosti.