A.S.I.  Klub Plzeň

Člen celostátní organizace Asociace strojních inženýrů ČR

Předseda klubu:
Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Čestný předseda:
Prof. Ing. Miroslav Šťastný DrSc.

Jednatelka klubu:
Dr. Ing. Blanka Vlčková

Sekretariát klubu
Ing. Miroslava Poskočilová

Aktuální počet členů klubu: 26

Právní forma

Pobočný spolek

IČO 69457654
DIČ CZ69457654

Hlavní směry činnosti Klubu

 • Věnovat se technickým námětům turbostrojů a energetických celků
 • Pořádat přednášky s odbornou tématikou pro členy klubu
 • Organizovat semináře nebo konference tematicky zaměřené na širokou problematiku konstrukce a provozu lopatkových strojů

Důležitá data

 • 1. 1999 – přípravné práce vedoucí k založení klubu
 • 3. 1999 – ustavující schůze Klubu A.S.I.-Turbostroje-Plzeň
 • 3. 1999 – zaregistrování Klubu
 • 1. 2017 Změna právní formy na pobočný spolek A.S.I. Klub Plzeň, zapsaný v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 41253

Historie konferenční činnosti klubu

 • 1999 zaveden cyklus odborných přednášek
 • 2000 – 2003 každoroční jednodenní odborný seminář
 • 2003 klub organizoval evropskou konferenci 5th European Conference on Turbomachinery
 • 2004 pořádal klub mezinárodní Workshop Turbomachinery. Jeho účastníky byli zástupci univerzit v Gdaňsku, Poznani, Drážďanech, Stutgartu a ZČU
 • od 2005 klub připravuje navazující konferenci Turbostroje
 • 2005 konference věnována 100. výročí narození Prof. Dr. Ing. Jana Jůzy
 • 2012 konference věnována 80. výročí narození Prof. Ing. Miroslava Šťastného DrSc.

Kontakt

A.S.I.  Klub Plzeň
Tylova1/ 57
301 28 Plzeň

Účet veden u ČSOB a.s. v Plzni, účet č. 155445581/0300

Klub není plátcem DPH